Căn hộ ậm chất nghệ thuật cực ấn tượng ở Central Park

0
25

Căn hộ ở Central Park thuộc thành phố New York này được thiết kế bởi Robert Couturier. Căn hộ hiện đại rộng khoảng 450 mét vuông, được trang trí nội thất bằng một BST nội thất đậm chất nghệ thuật cực ấn tượng.

fe9054d774f595af701aa2360136b803 Căn hộ ậm chất nghệ thuật cực ấn tượng ở Central Park

0f53bbf151815391415f1c95cf76eb31 Căn hộ ậm chất nghệ thuật cực ấn tượng ở Central Park

1aad66ee5589684889d4193069cb9e9e Căn hộ ậm chất nghệ thuật cực ấn tượng ở Central Park

2f3b5229d674948cc813e62f2caf74bb Căn hộ ậm chất nghệ thuật cực ấn tượng ở Central Park

8bdfcc3cdeaacdacd281fa9386071d8a Căn hộ ậm chất nghệ thuật cực ấn tượng ở Central Park

85be6773af844fda77e565302839a6b6 Căn hộ ậm chất nghệ thuật cực ấn tượng ở Central Park

095b9a81d38b9c43f235a10ecfbe0480 Căn hộ ậm chất nghệ thuật cực ấn tượng ở Central Park

95b4fc93af50b652181646aab7dfbfaa Căn hộ ậm chất nghệ thuật cực ấn tượng ở Central Park

250d75ec0d1d3c74d85dc7ae9652817b Căn hộ ậm chất nghệ thuật cực ấn tượng ở Central Park

489d3db6dc2cbe391d1a43d5cd806a67 Căn hộ ậm chất nghệ thuật cực ấn tượng ở Central Park

868fba17422e6739b8442ca4dc36e891 Căn hộ ậm chất nghệ thuật cực ấn tượng ở Central Park

21412b5896c56e09dc7ef81073cf1cad Căn hộ ậm chất nghệ thuật cực ấn tượng ở Central Park

42517dd04ce7cca35da62301bc5ae8a1 Căn hộ ậm chất nghệ thuật cực ấn tượng ở Central Park

368760 a Căn hộ ậm chất nghệ thuật cực ấn tượng ở Central Park

d51bb4305465acf2419d5cd108554165 Căn hộ ậm chất nghệ thuật cực ấn tượng ở Central Park

eb931f964533fdd9ed173f2b81cdf73d Căn hộ ậm chất nghệ thuật cực ấn tượng ở Central Park

LEAVE A REPLY